S*SIRIUS Russian Blue

Här hittar du mer information om katter och rasen Russian Blue

CFA Russian Blue Breed Profile - information, länkar, vackra katter

CFA - The Cat Fanciers' Association

Russian Blue Fanciers - CFA-klubben där jag är medlem

CFA NewBee - om CFA-utställningar för nybörjare

Swedish Cat Paws - den svenska CFA-klubben

SVERAK - Sveriges Kattklubbars Riksförbund, medlem i FIFe

Köpakatt.se - SVERAKs annonssida för dig som vill skaffa raskatt

Fräset - SVERAK-klubben där jag är medlem

Danska Russian Blue Klubben - dansk rasring

Suomen Venäjänsiniset ry - finsk rasring

Russian Blue Klubben - svensk rasring

Russian Blue Rasekattklubb - norsk rasring

Den Norske Russian Blue Klubben - norsk rasring